11, Січень 2016

Приєднатись

354Друзі, наша організація є досить молодою і динамічно розвиваючоюсь. Наша діяльність направлена на розвиток, навчання та реалізацію молодіжних ініціативи  та масового спорту.

Якщо Вам подобається наша діяльність, якщо Ви поділяєте наші цінності, якщо Ви бажаєте стати частиною нашої команди, зробити це дуже просто.

Заповніть форму, і ми зв’яжемось з Вами найближчим часом.

 

3. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА, ПРАВА ТА

ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземні громадяни та особи

без громадянства, які досягнули 14-річного віку, які визнають Статут Організації та приймають

активну участь в її діяльності.

3.2. Прийом членів Організації здійснюється за рішенням Правління Організації на

підставі їх особистої письмової заяви, та сплати членського внеску, розмір і порядок сплати

якого встановлюється рішенням Загальних зборів Організації.

3.3. Члени Організації мають право:

 • обирати або бути обраними в органи управління Організації;
 • брати участь у всіх заходах здійснюваних Організацією;
 • вносити пропозиції щодо діяльності Організації;
 • звертатися до Організації за допомогою у захисті прав та законних інтересів;
 • одержувати інформацію про діяльність Організації;
 • оскаржувати дії чи бездіяльність членів органів управляння Організації;
 •  вільно виходити з членів Організації шляхом подання заяви.

3.4. Члени Організації зобов’язані:

 • дотримуватись Статуту Організації;
 • брати активну участь у реалізації цілей Організації;
 • утримуватись від діяльності, яка може завдавати матеріальної або моральної шкоди

Організації та її членам;

 • дотримуватись морально-етичних принципів Організації;
 • виконувати рішення, прийнятті органами управління Організації, в межах їх
 •  cплачувати членські внески.

3.5. Члени Організації можуть бути виключені за рішенням Ради Організації у випадку:

 • порушення вимог Статуту;
 • невиконання обов’язків та вчинення інших дії, що негативно позначаються на діяльності Організації;
 • невиконання рішень керівних органів Організації;
 • несплати членських внесків

3.6. Додаткові права та обов’язки членів Організації передбачені положенням, яке

затверджується рішенням Загальних зборів Організації.

3.7. Члени Організації можуть оскаржити неправомірні рішення, дії чи бездіяльність

керівних органів Організації до вищого керівного органу – Загальних зборів Організації..